romea - logo
24. května 2024 (pátek)
svátek má Jana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

O Romea.cz

Zpravodajský server Romea.cz, jenž přináší informace o dění ze světa Romů, je v současné době nejnavštěvovanějším romským serverem. Prostřednictvím internetu informujeme o veškerém dění týkající se Romů a na rozdíl od klasických zpravodajských serverů se snažíme dát co nejvíce prostoru samotným Romům.

Server je zaměřen také na české novináře, ale především umožňujeme mladé generaci poznat Romy i z jiné stránky než v současné době prezentují média. Cílem serveru Romea.cz je zvýšit informační úroveň majority i samotných Romů a tím zlepšit vzájemné vztahy.

Server funguje od roku 2003 a jeho průměrná návštěvnost je kolem 2 500 návštěvníků denně (zdroj: http://www.toplist.cz/zpravodajstvi).

Díky relativně dlouhé existenci na mediálním trhu, specializaci a systematickému monitoringu je jako zdroj informací využíván i majoritními médii. Články jsou publikovány v českém a anglickém jazyce.

Odkazy na jednotlivé články v češtině a angličtině jsou zároveň pravidelně zveřejňovány i na internetové sociální síti Facebook, kde má ROMEA, o.s. (http://www.facebook.com/sdruzeniromea) téměř 9 000 fanoušků.

Součástí zpravodajského serveru jsou i stránky první romské televize ROMEA TV - www.romeatv.cz.

Financování

Zpravodajský server Romea.cz se stále potýká s nedostatkem finančních prostředků. Tento prakticky nejviditelnější projekt ROMEA, o. p. s. nemá zajištěné pravidelné financování a vzniká jen díky obrovské snaze a podpoře všech zaměstnanců, kteří se serveru Romea.cz věnují v drtivé většině nad rámec svých pracovních povinností. Za to jim patří obrovský dík.

Dík patří i dalším dobrovolníků a autorům, kteří na serveru Romea.cz publikují bez nároku na honorář. Obrovský dík pak patří Gwendolyn Albert, která překládá celou řadu článků do anglického jazyka.

Server jako celek byl dotován ze státního rozpočtu ČR, konkrétně Ministerstvem informatiky ČR, v letech 2005 a 2006. V dalších letech se ROMEA, o. p. s. podařilo získat financování pouze některých částí serveru. Šlo především o články týkající se násilí z nenávisti, diskriminace, extremismu a neonacismu, kdy součástí rozsáhlejších projektů byla i medializace na serveru Romea.cz. V dalších letech se podařilo pak sehnat finanční prostředky na anglickou verzi webu a další části zpravodajského serveru.

Přehled finanční podpory zpravodajského serveru Romea.cz:

2014 - 2016

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

loga-upravena

2015

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika

2014 - 2015

 • Open Society Foundation

2011 - 2015:

 • Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft - články týkající se násilí z nenávisti, extremismu a neonacismu - podpora serveru byla součástí rozsáhlejšího projektu Medializace a prosazování lidských práv.

2013 - 2015

 • Open Society Foundation

2014 - 2015

Projekt je financován
ČSOB Nadačním programem vzdělání 2014.

 

 

2011 - 2014:

 • Nadace Open Society Praha - články týkající se diskriminace, násilí z nenávisti, extremismu a neonacismu - podpora serveru byla součástí rozsáhlejšího projektu Medializace násilí z nenávisti – zlepšení informovanosti novinářů a background pro média. V roce 2014 pak monitoring protiromských demonstrací.

2013 - 2014

 • Velvyslanectví Spojených států amerických

2008 - 2013:

 • Ministerstvo kultury ČR – podpora tvorby pořadů HIRI, Desetiminutovka a dalších videí v rámci projektu Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti
  2013: 80 000,- Kč
  2012: 140 000,- Kč
  2011: 160 000,- Kč
  2010: 140 000,- Kč
  2009: 150 000,- Kč
  2008: 70 000,- Kč

2010:

 • Úřad vlády ČR (Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010) – literární díla romských autorů -  podpora serveru byla součástí rozsáhlejšího projektu Romštinou k úctě a toleranci

2009 - 2010:

 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe – články týkající se diskriminace - podpora serveru byla součástí rozsáhlejšího projektu Aktivity vedoucí k odhalování kauz porušování občanských práv a jejich medializace
 • Nadace rozvoje občanské společnosti, Blokový grant - články týkající se násilí z nenávisti, extremismu a neonacismu - podpora serveru byla součástí rozsáhlejšího projektu Medializace a prosazování lidských práv
   


  Server Romea.cz byl v roce 2009 a 2010 spolufinancován grantem z Islandu,
  Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského
  finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

2009:

 • Úřad vlády ČR (Kampaň proti rasismu 2009) – články týkající se násilí z nenávisti, extremismu a neonacismu – podpora serveru byla součástí rozsáhlejšího projektu Iniciativa proti extremismu

2006:

 • Ministerstvo informatiky ČR (250 000,- Kč) – podpora serveru jako celku

2005:

 • Ministerstvo informatiky ČR (300 000,- Kč) – podpora serveru jako celku
 
romea - logo